Homestaffpeople

ENCIK MOHD NAJIB BIN JANON

ENCIK MOHD NAJIB BIN JANON
ENCIK MOHD NAJIB BIN JANON
DV44 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.