Homestaffpeople

ENCIK MOHD NAZRE BIN RAMLI

ENCIK MOHD NAZRE BIN RAMLI
ENCIK MOHD NAZRE BIN RAMLI
N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)
Pejabat Am
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.