Homestaffpeople

ENCIK MOHD NUR AIN BIN JUMAIN

ENCIK MOHD NUR AIN BIN JUMAIN
ENCIK MOHD NUR AIN BIN JUMAIN
KP11 PENGAWAL KESELAMATAN
Bahagian Keselamatan
Pejabat Pendaftar
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.