Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD ZAKI BIN LOKEMAN

ENCIK MOHAMAD ZAKI BIN LOKEMAN
ENCIK MOHAMAD ZAKI BIN LOKEMAN
J41 JURUTERA
Bahagian Awam
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.