Homestaffpeople

ENCIK MOKHTAR BIN A HAMID

ENCIK MOKHTAR BIN A HAMID
ENCIK MOKHTAR BIN A HAMID
JA36 PENOLONG JURUTERA KANAN
Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
Institut Kejuruteraan Integrasi
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.