Homestaffpeople

ENCIK MOHD RAZALI BIN MOHD MUKSIN

ENCIK MOHD RAZALI BIN MOHD MUKSIN
ENCIK MOHD RAZALI BIN MOHD MUKSIN
JA29 PENOLONG JURUTERA
Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2014 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.