Homestaffpeople

ENCIK MOHD RAZLAN BIN KARIM

ENCIK MOHD RAZLAN BIN KARIM
ENCIK MOHD RAZLAN BIN KARIM
N29 PENOLONG PEGAWAI TADBIR
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.