Homestaffpeople

Ts. Gs. MOHD RIDHWAN BIN ABDUL RANI

Ts. Gs. MOHD RIDHWAN BIN ABDUL RANI
Ts. Gs. MOHD RIDHWAN BIN ABDUL RANI
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.