Homestaffpeople

Dr. SALWA BINTI MAHMOOD
Dr. SALWA BINTI MAHMOOD
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Teknologi Kejuruteraan