Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD SHAHRULELMI BIN MOHD RODZI

ENCIK MOHAMAD SHAHRULELMI BIN MOHD RODZI
ENCIK MOHAMAD SHAHRULELMI BIN MOHD RODZI
JA29 PENOLONG JURUTERA
Pengurusan Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.