Homestaffpeople

Dr. MUHAMMAD SUHAIMI BIN SULONG
Dr. MUHAMMAD SUHAIMI BIN SULONG
PENSYARAH KANAN (DS52)
KETUA JABATAN (EKONOMI DAN PERUNDANGAN ISLAM)
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah