Homestaffpeople

Dr. MIMI SULIZA BINTI MUHAMAD
Dr. MIMI SULIZA BINTI MUHAMAD
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Teknologi Kejuruteraan