Homestaffpeople

Dr. MIMI SULIZA BINTI MUHAMAD

Dr. MIMI SULIZA BINTI MUHAMAD
Dr. MIMI SULIZA BINTI MUHAMAD
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

HYDROMAC ADSORBENT FROM TILAPIA FISH SCALE FOR WATER TREATMENT

2022 PECIPTA 2022

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.