Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD SYAHMI BIN MOHAMAD NASIR

ENCIK MOHAMAD SYAHMI BIN MOHAMAD NASIR
ENCIK MOHAMAD SYAHMI BIN MOHAMAD NASIR
N11 PEMBANTU OPERASI
Pejabat Am
Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.