Homestaffpeople

Dr. MUBARAK SAIF MOHSEN AL-ABSI

Dr. MUBARAK SAIF MOHSEN AL-ABSI
Dr. MUBARAK SAIF MOHSEN AL-ABSI
DS45 PENSYARAH
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat