Homestaffpeople

Dr. MUHAINI BINTI OTHMAN
Dr. MUHAINI BINTI OTHMAN
PENSYARAH KANAN (DS52)

Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat