Homestaffpeople

Dr. MUHAINI BINTI OTHMAN
Dr. MUHAINI BINTI OTHMAN
PENSYARAH KANAN (DS52)
TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat