Homestaffpeople

ENCIK MUHAYMIN HAKIM BIN ABDULLAH

ENCIK MUHAYMIN HAKIM BIN ABDULLAH
ENCIK MUHAYMIN HAKIM BIN ABDULLAH
DS45 PENSYARAH
Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.