Homestaffpeople

ENCIK MUHAMAD MUIZZUDIN BIN AZALI

ENCIK MUHAMAD MUIZZUDIN BIN AZALI
ENCIK MUHAMAD MUIZZUDIN BIN AZALI
C41 PEGAWAI SAINS
Kluster Sains Gunaan dan Teknologi
Pejabat Pengurusan Makmal
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.