Homestaffpeople

Ts. Gs. MUNIRAH BINTI AHMAD AZRAAI

Ts. Gs. MUNIRAH BINTI AHMAD AZRAAI
Ts. Gs. MUNIRAH BINTI AHMAD AZRAAI
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.