Homestaffpeople

ENCIK MUSTAPAHAYUDDIN BIN ABDUL KHALIM

ENCIK MUSTAPAHAYUDDIN BIN ABDUL KHALIM
ENCIK MUSTAPAHAYUDDIN BIN ABDUL KHALIM
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengajian Islam
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.