Homestaffpeople

Ts. MUSTAPHA KAMIL BIN OMRAN

Ts. MUSTAPHA KAMIL BIN OMRAN
Ts. MUSTAPHA KAMIL BIN OMRAN
DS51 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Pengangkutan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.