Homestaffpeople

Dr. NURUL NADIA BINTI ADNAN

Dr. NURUL NADIA BINTI ADNAN
Dr. NURUL NADIA BINTI ADNAN
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Fizik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.