Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD NAJIB BIN RAMLAN

ENCIK MUHAMMAD NAJIB BIN RAMLAN
ENCIK MUHAMMAD NAJIB BIN RAMLAN
JA29 PENOLONG JURUTERA
Bahagian Pentadbiran
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.