Homestaffpeople

PUAN NAJIHAH BINTI SALMAN

PUAN NAJIHAH BINTI SALMAN
PUAN NAJIHAH BINTI SALMAN
JA29 PENOLONG JURUUKUR BAHAN
Bahagian Kontrak
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

INTERNATIONAL AGRO REVOLUTION & INNOVATION CHALLENGE (AGRO RIC) (The Potential of the Tropical Fruit Peels as Fermentation Medium to Enhance Microbial Pigment Production) - GOLD

2021 AGRO RIC

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.