Homestaffpeople

Ts. Dr. NAN BIN MAD SAHAR
Ts. Dr. NAN BIN MAD SAHAR
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

FELO PELAJAR TANPA ASRAMA
Pusat Perumahan Pelajar
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
PENYELIDIK BERSEKUTU
Institut Kejuruteraan Integrasi
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik