Homestaffpeople

Dr. MOHAMMAD NASIR BIN MOHAMAD TAHER

Dr. MOHAMMAD NASIR BIN MOHAMAD TAHER
Dr. MOHAMMAD NASIR BIN MOHAMAD TAHER
DS52 FELO INDUSTRI
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.