Homestaffpeople

ENCIK NASRUL AIMAN BIN KOSRIN

ENCIK NASRUL AIMAN BIN KOSRIN
ENCIK NASRUL AIMAN BIN KOSRIN
JA29 PENOLONG JURUTERA
Bahagian Awam
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.