Homestaffpeople

Dr. NAYEF ABDULWAHAB MOHAMMED ALDUAIS

Dr. NAYEF ABDULWAHAB MOHAMMED ALDUAIS
Dr. NAYEF ABDULWAHAB MOHAMMED ALDUAIS
DS45 PENSYARAH
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.