Homestaffpeople

Ts. Dr. NAYEF ABDULWAHAB MOHAMMED ALDUAIS
Ts. Dr. NAYEF ABDULWAHAB MOHAMMED ALDUAIS
PENSYARAH (DS45)
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat