Homestaffpeople

ENCIK NAZAR BIN MOHD SALEH

ENCIK NAZAR BIN MOHD SALEH
ENCIK NAZAR BIN MOHD SALEH
JA29 PENOLONG JURUTERA
Pejabat Am
Pusat Pembelajaran Maya
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.