Homestaffpeople

Sr. Ts. Dr. NAZIRAH BINTI MOHAMAD ABDULLAH

Sr. Ts. Dr. NAZIRAH BINTI MOHAMAD ABDULLAH
Sr. Ts. Dr. NAZIRAH BINTI MOHAMAD ABDULLAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi dan Sumber Semulajadi
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.