Homestaffpeople

Sr. Ts. Dr. NAZIRAH BINTI MOHAMAD ABDULLAH
Sr. Ts. Dr. NAZIRAH BINTI MOHAMAD ABDULLAH
PENSYARAH KANAN (DS51)
Jabatan Teknologi dan Sumber Semulajadi
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi