Homestaffpeople

PROF. Dr. NAZRI BIN MOHD NAWI
PROF. Dr. NAZRI BIN MOHD NAWI
PROFESOR (VK7)

Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

PENGARAH
Pusat Teknologi Maklumat
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat