Homestaffpeople

Dr. MOHD NURUL AL-HAFIZ BIN SHA'ABANI
Dr. MOHD NURUL AL-HAFIZ BIN SHA'ABANI
PENSYARAH KANAN (DS52)
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Pusat Pengajian Diploma