Homestaffpeople

Dr. MOHD NURUL AL-HAFIZ BIN SHA'ABANI

Dr. MOHD NURUL AL-HAFIZ BIN SHA'ABANI
Dr. MOHD NURUL AL-HAFIZ BIN SHA'ABANI
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

Best Innovative Paper Award

2021 International Conference on Computation and Cognitive Engineering 2021

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.