Homestaffpeople

ENCIK MOHD NURUL AL-HAFIZ BIN SHA'ABANI

ENCIK MOHD NURUL AL-HAFIZ BIN SHA'ABANI
ENCIK MOHD NURUL AL-HAFIZ BIN SHA'ABANI
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Pusat Pengajian Diploma
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.