Homestaffpeople

Ts. NOOR ALIFF BIN ZAINUDDIN

Ts. NOOR ALIFF BIN ZAINUDDIN
Ts. NOOR ALIFF BIN ZAINUDDIN
DV43 JURUTERA PENGAJAR
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.