Homestaffpeople

ENCIK MOHD NOORHADI BIN JEHAD

ENCIK MOHD NOORHADI BIN JEHAD
ENCIK MOHD NOORHADI BIN JEHAD
JA29 PENOLONG JURUTERA
Pejabat Am
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.