Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD NOOR SADDAM BIN HUSSIN

ENCIK MUHAMMAD NOOR SADDAM BIN HUSSIN
ENCIK MUHAMMAD NOOR SADDAM BIN HUSSIN
S19 PEMBANTU BELIA DAN SUKAN
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Pusat Sukan Universiti
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.