Homestaffpeople

PUAN NORAIZAH BINTI WAHAB

PUAN NORAIZAH BINTI WAHAB
PUAN NORAIZAH BINTI WAHAB
N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)
Pejabat Am
Pusat Pembelajaran Berterusan dan APEL
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.