Homestaffpeople

ENCIK NORAMIN BIN SELAMAT

ENCIK NORAMIN BIN SELAMAT
ENCIK NORAMIN BIN SELAMAT
H11 PEMANDU KENDERAAN
Bahagian Pengurusan Organisasi
Pejabat Pendaftar
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.