Homestaffpeople

Ir. ChPMP. ChFM. Dr. MOHD NORAZAM BIN YASIN
Ir. ChPMP. ChFM. Dr. MOHD NORAZAM BIN YASIN
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina