Homestaffpeople

ENCIK NOR AZIZI BIN AHMAD NOH

ENCIK NOR AZIZI BIN AHMAD NOH
ENCIK NOR AZIZI BIN AHMAD NOH
FA32 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (TBK)
Bahagian Teknologi Pendigitalan
Pusat Teknologi Maklumat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.