Homestaffpeople

PROF. MADYA Ts. Dr. NOOR AZURA BINTI AWANG

PROF. MADYA Ts. Dr. NOOR AZURA BINTI AWANG
PROF. MADYA Ts. Dr. NOOR AZURA BINTI AWANG
DS54 PROFESOR MADYA
Panel Bidang Fizik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

PENGAJARAN TRANSFORMATIF (TANPA SYARAHAN)

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.