Homestaffpeople

PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. NORFAIZA BINTI FUAD

PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. NORFAIZA BINTI FUAD
PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. NORFAIZA BINTI FUAD
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
AWARD

International Isamic Science Innovation & Invention Competation 2022-I-ISIIC2022

2023 Institut Ahi Sunnah Wal Jamaah, UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.