Homestaffpeople

ChM. Dr. NORHAYATI BINTI MUHAMMAD

ChM. Dr. NORHAYATI BINTI MUHAMMAD
ChM. Dr. NORHAYATI BINTI MUHAMMAD
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Teknologi Makanan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

VIRTUAL INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUMAND EXPOSITION 2021 (RISE2021) - QURANIC MIXED FOOD EFFERVESCENT TABLET (QMFET) - GOLD

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.