Homestaffpeople

PROF. Dr. NORIDAH BINTI MOHAMAD

PROF. Dr. NORIDAH BINTI MOHAMAD
PROF. Dr. NORIDAH BINTI MOHAMAD
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.