Homestaffpeople

PROF. Ir. Dr. NORIDAH BINTI MOHAMAD
PROF. Ir. Dr. NORIDAH BINTI MOHAMAD
PROFESOR (VK7)
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina