Homestaffpeople

PUAN NORLINDA BINTI JAMAL

PUAN NORLINDA BINTI JAMAL
PUAN NORLINDA BINTI JAMAL
W44 JURUAUDIT KANAN (F)
Pejabat Am
Unit Audit Dalam
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.