Homestaffpeople

ENCIK NORSAMDI BIN ABDUL KADIR
ENCIK NORSAMDI BIN ABDUL KADIR
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK KANAN (J22)
Bahagian Elektrik
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan