Homestaffpeople

Dr. NORSHIDAH BINTI KATIRAN
Dr. NORSHIDAH BINTI KATIRAN
PENSYARAH KANAN (DS52)
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
PENYELIDIK BERSEKUTU
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik