Homestaffpeople

Dr. NUR AZAH BINTI RAZALI

Dr. NUR AZAH BINTI RAZALI
Dr. NUR AZAH BINTI RAZALI
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Sains Sosial (Kampus Pagoh)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.