Homestaffpeople

ENCIK NUR AZAM BIN MOHD NAPIS

ENCIK NUR AZAM BIN MOHD NAPIS
ENCIK NUR AZAM BIN MOHD NAPIS
N41 PENOLONG PENDAFTAR
Bahagian Pengurusan Organisasi
Pejabat Pendaftar
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.