Homestaffpeople

Dr. NURAZWA BINTI AHMAD
Dr. NURAZWA BINTI AHMAD
PENSYARAH KANAN (DS51)
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan