Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD NUR EMAN BIN SHAHFRI

ENCIK MOHAMAD NUR EMAN BIN SHAHFRI
ENCIK MOHAMAD NUR EMAN BIN SHAHFRI
N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)
Pejabat Am
Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.