Homestaffpeople

Ts. NUR FAEZAH BINTI YAHYA

Ts. NUR FAEZAH BINTI YAHYA
Ts. NUR FAEZAH BINTI YAHYA
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.